About Us

Onder impuls van voormalig tandarts Albert Bouts werd anno 1988 dit ambitieus golfproject opgestart.

Rondom het "Spiegelven" - een natuurlijk ven dat door de buurtbewoners steevast het "Spiegelken van den hemel" werd genoemd- drapeerde archtitect Ron Kirby een echte championshipcourse, welke bij reeds menig bezoeker volgende reactie deed ontlokken : "hier kom ik zeker terug !" En dit niet alleen omwille van het perfecte onderhoud, maar ook omwille van de diversiteit en de specifieke hindernissen die iedere hole biedt.